Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Deepsea Delta for produksjonsboring på Vilje

Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Deepsea Delta for produksjonsboring på Vilje.


Viljefeltet er lokalisert i Nordsjøen, nord for Heimdalfeltet. Feltet bygges ut med to havbunnsstrukturer som kobles opp mot produksjonsinnretningen (skip) på Alvheimfeltet, om lag 19 km sørvest for Vilje.

Deepsea Delta (kilde: Odfjell)Dette samtykket gjelder boring, komplettering og opprensing av to brønner. Aktivitetene har en forventet varighet på ca 220 dager. Brønnene er tidligere påbegynt med en separat bunnstruktur for hver brønn.

Deepsea Delta (bildet) er en 3. generasjons flyttbar borerinnretning av typen Ocean Ranger, ferdigstilt ved Rauma Repola (Finland) i 1981. Den har senere gjennomgått en rekke oppgraderinger.

Formålet med Deepsea Delta er boring, testing, ferdigstillelse og vedlikehold av lete- og produksjonsbrønner.

Deepsea Delta som eies og opereres av Odfjell Drilling, fikk Petroleumstilsynets (SUT) i februar 2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss