Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Deepsea Bergen på Heidrun, Norne og Åsgard

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Deepsea Bergen til produksjonsboring på feltene Heidrun, Norne og Åsgard.


StatoilHydro har en kontraktsperiode på tre år med Deepsea Bergen. Samtykket gjelder for en tidsperiode på 3 år, med planlagt oppstart primo juli 2009.

Heidrun
Produksjonsboring på Heidrunfeltet omfatter aktiviteter som plugging og forlating, boring, komplettering og brønnintervensjoner.

For 2009 er det på Heidrunfeltet planlagt to brønnaktiviteter, og aktiviteten fortsetter i 2010.

Norne Hovedfelt
Deepsea Bergen skal bore og komplettere fire nye produksjonsbrønner på M-rammen. I tillegg vil innretningen bli brukt for sidestegsboring og brønnvedlikehold på feltet, med en planlagt vanninjektor i 2011.

Åsgard/Norne Satellitter
For Åsgard og Norne Satellitter vil Deepsea Bergen bli tildelt brønnoppdrag i kontraktsperioden.

Dette vil videre avhenge av pågående brønnallokeringsprosesser, hvor hovedmålsetningen med operasjoner på Åsgard og Norne Satellitter er å opprettholde produksjonsnivåene, samt å øke utvinningsgraden i utvinningstillatelsene.

Aktiviteten  på Åsgardfeltet kan også inkludere brønnopprenskning og brønntesting.

Deepsea Bergen

Deepsea Bergen (bildet) er en Aker H3-innretning bygget i 1983 som opereres  av Odfjell Drilling AS. Innretningen fikk myndighetenes samsvarsuttalelse (SUT) i desember 2001. 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |