Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Deepsea Bergen på Glitne

Petroleumstilsynet har gitt Statoil ASA samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Deepsea Bergen (bildet) for produksjonsboring på Glitne.


Oljefeltet Glitne som kom i produksjon i slutten av august 2001, ligger i Sleipner-området i Nordsjøen omtrent 40 kilometer nordvest for Sleipner Øst.

For å oppnå økt oljeproduksjon er det planlagt å bore og komplettere en sjette produksjonsbrønn (brønn 15/6-A-6 H) som skal knyttes opp mot produksjonsinnretningen FPSO Petrojarl I.

Det skal i tillegg utføres opprenskning av brønnen som vil bli utført ved hjelp av brennerbommene på Deepsea Bergen (DSB).

Planlagt borestart er i første halvdel av april 2004 så snart DSB har avsluttet en aktivitet på Heidrun. Boring og komplettering vil ta ca. 92 dager.

Deepsea Bergen er en Aker H3-rigg bygget i 1983 som eies av Odfjell Drilling AS. Innretningen fikk myndighetenes (SUT) i desember 2001.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss