Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av brønner på Oseberg Delta

StatoilHydro ASA (StatoilHydro) har fått samtykke til bruk av Oseberg D-brønner, bunnramme og manifold med tilhørende rørledninger mellom bunnramme og Oseberg Feltsenter, samt nyinstallert utstyr på innretningen.


Gass- og kondensatfeltet Oseberg Delta ligger ca 150 kilometer vest for Bergen og 8,5 kilometer sørvest for Oseberg feltsenter. Vanndypet på stedet er 102 meter.

Oseberg Delta er bygd ut med en undervannsinstallasjon med fire brønnslisser, som vil bli knyttet til Oseberg D-innretningen ved Oseberg feltsenter med to rørledninger.

Plan for utbygging og drift (PUD) av Oseberg Delta ble godkjent i Statsråd 23. september 2005, og godkjent i Olje- og Energidepartementet 27. februar 2006.

I følge StatoilHydro er forventet oppstart for oljeproduksjon fra Oseberg Delta 1. mars 2008, avhengig av fremdrift av boring, ferdigstillelse og uttesting.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |