Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Borgland Dolphin på Tordis og Vigdis

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil ASA samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Borgland Dolphin (bildet). Innretningen skal bore og komplettere 4 brønner, samt utføre vedlikehold på Tordis og Vigdis.


Feltene Tordis og Vigdis ligger i den nordlige Nordsjøen mellom Snorre og Gullfaks.

Planlagt arbeid på Tordis er boring og komplettering av en vanninjektor, 34/7-K-5H.

På Vigdis skal brønn 34/7-F-3H rekompletteres. Denne brønnen har en lekkasje fra produksjonsrøret til ringrommet.

Videre er det planlagt å bore og komplettere oljeprodusenten 34/7-D-4H samt vanninjektoren 34/7-F-4H.

Vedlikehold på andre brønner skal utføres etter behov. Aktivitetene vil bli utført i perioden 1. november 2004 til 31. desember 2005.

Samtykket er en utvidelse av et tidligere gitt samtykke til bruk av Borgland Dolphin.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss