Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av borevæskemodul på Oseberg Øst

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til bruk av borevæske- og sementblandingsmodul på Oseberg Øst. Samtykket er ikke tidsbegrenset.


I mars 2007 søkte Norsk Hydro (Hydro) om samtykke til bruk av ny borevæske og sementblandingsmodul på innretningen Oseberg Øst (bildet). Hydro fikk samtykke som var begrenset til 1.5.2008.

Oseberg Øst (source: StatoilHydro)

Etter tilsyn på innretningen og dialog med Hydro (etter fusjonen StatoilHydro) utvidet Petroleumstilsynet samtykket til å gjelde fram til 1.7.2009.

Vi har nå gitt StatoilHydro samtykke til bruk av borevæske- og sementblandingsmodulen på Oseberg Øst uten tidsbegrensning.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |