Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av boliginnretningen Haven på Eldfisk

ConocoPhillips har fått samtykke til bruk av den flyttbare boliginnretningen Haven på Eldfiskfeltet.


ConocoPhillips Skandinavia AS (ConocoPhillips) er operatør på Eldfiskfeltet, som ligger i blokk 2/7 i den sørlige delen av Nordsjøen. Feltet ble satt i produksjon i 1979 og er bygd ut med totalt fire innretninger.

Prosjektet Eldfisk II vil bidra til å forlenge feltets levetid fram mot 2050. Dette prosjektet omfatter bygging av den integrerte innretningen Eldfisk 2/7S, som vil ha broforbindelse til det eksisterende feltsenteret. Havdybden i området er i underkant av 70 meter.

Eldfisk 2/7S-innretningen er under bygging og er planlagt satt i drift i 2014/2015.

ConocoPhillips har fått Ptils samtykke til bruk av den flyttbare boliginnretningen Haven til innkvartering under ferdigstilling og igangsetting av Eldfisk 2/7S. Boliginnretningen er planlagt brukt  til dette formålet fra mai 2014 til august 2015.

Haven er en oppjekkbar boliginnretning som eies av Jacktel AS og opereres av OSM Offshore AS. Den ble bygget i Indonesia i 2010/2011, er registrert på Kypros og har klasse i DNV. Haven fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i juli 2011.


Journal 2014/255

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064