Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Blane

Talisman Energy Norge AS (Talisman) har fått samtykke til å ta i bruk Blane.


Blane (kilde: Norsk Petroleumsforening)Oljefeltet Blane (bildet) ligger både på norsk og britisk kontinentalsokkel. Blane bygges ut med tre undervannsbrønner på britisk side for så å knyttes opp mot BPs innretninger på Ula på norsk side i Nordsjøen.

Talisman Energy Norge AS er operatør for den norske utvinningstillatelsen 143BS, og Talisman Energy (UK) Limited er operatør for den britiske utvinningstillatelsen P.111.

Samtykket gjelder systemer og utstyr for produksjon og håndtering av hydrokarboner i rørledningene mot Ula, samt gassløft og vanninjeksjon i brønnene på Blane.

I samtykkesøknaden har Talisman estimert produksjonsstart til 1. august 2007.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss