Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Bideford Dolphin til produksjonsboring på Fram

Petroleumstilsynet har gitt Norsk Hydro Produksjon AS samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Bideford Dolphin til boring av produksjonsbrønner på Fram Øst og Fram Vest, samt skifte av ventiltre på brønn 30/6-B-51 på Osebergfeltet.


Dato for oppstart er avhengig av innretningens framdrift av forutgående aktiviteter. Etter planen skal skifte av ventiltre på brønn 30/6-B-51 påbegynnes i oktober/november 2005.

lokasjonskart Fram

Deretter skal det bores fire produksjonsbrønner og to injeksjonsbrønner på Fram Øst samt en produksjonsbrønn på Fram Vest. Aktivitetene har en estimert varighet på 467 dager.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss