Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Bideford Dolphin på Vilje

Petroleumstilsynet har gitt Norsk Hydro Produksjon a.s samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Bideford Dolphin (bildet) til produksjonsboring på Viljefeltet.


Lokasjonskart ViljeViljefeltet er lokalisert i Nordsjøen, nord for Heimdalfeltet. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen er Norsk Hydro Produksjon a.s (operatør), Marathon Petroleum Norge AS og Total E&P Norge AS.

Plan for utbygging og drift (PUD) av Vilje ble godkjent i statsråd 18. mars 2005. Feltet skal bygges ut med to havbunnsstrukturer som kobles opp mot produksjonsskipet på Alvheimfeltet, om lag 19 km sørvest for Vilje.

Olje og assosiert gass vil bli ført i en ny rørledning, 19 km mot sørvest, til produksjonsinnretningen (produksjonsskipet) på Alvheim for videre prosessering og transport.

Samtykket omfatter boring av to topphull og en pilotbrønn. Forventet oppstart er i desember 2005. Varigheten for aktivitetene forventes å være 65 dager.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss