Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Bideford Dolphin på Oseberg Sør

Petroleumstilsynet har gitt Norsk Hydro Produksjon a.s (NH) samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Bideford Dolphin til produksjonsboring og plugging.


Aktiviteten innebærer produksjonsboring på Oseberg Sør J-struktur og permanent plugging av brønner på Troll Oseberg Gass Injeksjon (TOGI).

Oppstart er planlagt til medio juli 2004, og estimert varighet for de omsøkte aktivitetene er 11 måneder.

Formål med aktiviteten på J-strukturen er å innhente data og klargjøre brønner for vanninjeksjon og oljeproduksjon fra Oseberg Sør innretningen.

På TOGI skal det plugges 5 brønner i henhold til avslutningsplanen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss