Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Bideford Dolphin i Nordsjøen

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Bideford Dolphin i den nordlige delen av Nordsjøen.


Samtykket gjelder produksjonsboring, komplettering og brønnopprensking på Vega og Vega Sør på brønnene 35/11-R-12 H, 35/11-R-14 H, 35/11-R-14 AH, 35/8-Q-12 H, 35/8-Q-14 H, 35/8-Q-14 AH, 35/8-P-11 H og 35/8-P-13 H.

Vega og Vega Sør er gass- og kondensatfelt tilhørende utvinningstillatelse 090C og 248 som ligger i nærheten av Framfeltet. Vanndypet er ca 375 meter.

En samlet plan for utbygging og drift (PUD) for feltene ble godkjent av styresmaktene i juni 2007. Produksjonen vil etter planen starte høsten 2010.

Bideford Dolphin 

Bideford Dolphin (bildet) er en halvt nedsenkbar Aker H-3 boreinnretning bygget i 1975 som opereres av Dolphin AS. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i september 2004.

Forventet oppstart er ca 1.7.2009, avhengig av resultatene fra og fremdrift av aktivitetene som gjennomføres forut.

Det planlegges et verftsopphold i forbindelse med klassing av innretningen like før borestart på Vega.

Aktivitetene på Vega vil etter planen vare frem til januar 2011.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |