Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av B-11 og Norpipe utover opprinnelig levetid

Samtykke: Gassco AS har fått samtykke til bruk av kompressorinnretningen B-11 og gassrørledningen fra Ekofisk til Emden (Norpipe) fram til utgangen av 2028.


B-11 er en kompressorinnretning som er lokalisert i den sørlige Nordsjøen på tysk kontinentalsokkel.  Antatt levetid for B-11 var 30 år.

Lokasjon og innretningen B-11

Gassrørledningen og innretningen B-11

Opprinnelig antatt levetid for Norpipe var 20 år. Det ble tidligere utført analyser som bekrefter at rørledningen kan opereres sikkert til 2028. Før 2005 var det ikke påkrevd at operatøren måtte søke om levetidsforlengelse.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |