Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Åsgard C ut over opprinnelig levetid

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil ASA (Statoil) samtykke til bruk av Åsgard C ut over den levetiden og de forutsetningene som er lagt til grunn for godkjennelse av plan for utbygging og drift (PUD).


I februar 2004 søkte Statoil om samtykke til større ombygging og forlenget levetid for Åsgard C. (lenke) ble gitt i mars 2004.

Åsgard C har siden år 2000 operert som en flyttbar lagerinnretning (lagerskip) for kondensatproduksjonen fra Åsgard B. Etter ombyggingen skal innretningen brukes som et felles kondensatlager for Åsgard og Kristin.

Kilde: Statoil

Kondensat fra Åsgard B og Kristin ledes til Åsgard C (Ill.: Statoil)

Åsgard C eies av rederiet Knutsen OAS Shipping AS som også har ansvaret for bemanning, drift og vedlikehold, mens Statoil har det overordnede ansvaret overfor Ptil og partnerne.

I forbindelse med ombyggingen og utvidet bruk har Statoil inngått en ny leieavtale med rederiet med opsjoner fram til 2018.

Ptil har nå gitt Statoil samtykke til bruk av Åsgard C fram til 2018.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss