Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Alvheim FPSO på Alvheimfeltet

Marathon Petroleum Norge AS (Marathon) har fått samtykke til bruk av den flyttbare produksjonsinnretningen Alvheim FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) på Alvheimfeltet.


Alvheim FPSO er et tidligere tankskip (da MST ODIN) som operatørselskapet Marathon Petroleum Company Norway (MPC) har bygget om til en FPSO. 14.3.2008 fikk Maersk Contractors Norge AS (MCN) samsvarsuttalelse for innretningen. MCN står for drift av den i produksjonsfasen på Alvheimfeltet.

Lenke: Alvheim FPSO har fått samsvarsuttalelse

Alvheimfeltet er et olje- og gassfelt i den nordlige delen av Nordsjøen nær grensen til britisk sokkel. Feltet omfatter de tre funn 24/6-2, 24/6-4 og 25/4-7 (lenke til ODs faktasider). Havdypet i området er mellom 120 og 130 meter.

Alvheim FPSO (kilde: APL)

Feltet er bygd ut med havbunnsbrønner og en produksjonsinnretning (Alvheim FPSO - illustrasjon) hvor oljen vil bli stabilisert og lagret. Oljen vil bli transportert til land med tankbåter.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |