Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Aker Spitsbergen til operasjoner på Heidrun, Norne og Åsgard

StatoilHydro har fått samtykke til å bruke den flyttbare boreinnretningen Aker Spitsbergen på feltene Heidrun, Norne og Åsgard i Norskehavet.


Samtykket gjelder gjennomføring av produksjonsboring, komplettering, brønnintervensjoner, brønnopprenskning og brønntesting.

Planlagt oppstart er i begynnelsen av oktober. Samtykket gjelder fram til utgangen av august 2014.

Samtykket gjelder ikke for leteboring, jf opplysningspliktforskriften § 5 b.

Aker Spitsbergen
Aker Spitsbergen

Aker Spitsbergen opereres av Aker Drilling Operations AS, og er leid ut til StatoilHydro for en periode på fem år.

Den flyttbare boreinnretningen fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) 10. juli 2009.
 

,
E-post: |