Gå til hovedinnhold

Samtykke til boring på Vargfeltet

Oljedirektoratet har gitt Pertra AS samtykke til bruk av innretningen Mærsk Giant.


Innretningen vil bli plassert ved siden av Varg A. Vanndybden på stedet er ca 84 meter.

Aktiviteten omfatter boring av to nye sidestegsbrønner på Vargfeltet, og planlagt tidspunkt for oppstart er medio oktober 2003.

Mærsk Giant fikk ">Samsvarsuttalelse (SUT) fra OD i februar 2002.