Gå til hovedinnhold

Samtykke til boring og komplettering på Gyda

Den 17.12. 2003 har Oljedirektoratet gitt Talisman Energy Norge AS (TENAS) samtykke til boring og komplettering på Gyda.


Gyda

Gyda

Formålet med boreaktiviteten er å øke produksjonen og utvinningsgraden på Gydafeltet.

TENAS har planer om boring av 5-10 nye brønner i løpet av 3-4 år.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss

Formålet med boreaktiviteten er å øke produksjonen og utvinningsgraden på Gydafeltet.

TENAS har planer om boring av 5-10 nye brønner i løpet av 3-4 år.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss