Gå til hovedinnhold

Samtykke til boring med Transocean Arctic

Lundin Norway AS har fått samtykke til leteboring med den flyttbare boreinnretningen Transocean Arctic.


Samtykket gjelder boring og produksjonstesting av avgrensningsbrønn 7120/6-3 som tilhører utvinningstillatelse 490. Et mulig sidesteg (7120/6-3 A) kan også bli boret.

Transocean Arctics planlagte posisjon ved denne boringen er:

Vanndypet her er 327 meter.

Operasjonen for 7120/6-3 er estimert til totalt 133 dager, inkludert mulig sidesteg.

Boreoperasjonen planlegges igangsatt så snart Transocean Arctic har avsluttet boringen av 16/2-13 Johan Sverdrup.

Transocean Arctic

Transocean Arctic opereres av Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2004.

Journal 2012/1018

Eileen Brundtland, Pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 51 87 35 12