Gå til hovedinnhold

Samtykke til bemannede undervannsoperasjoner

ConocoPhillips har fått samtykke til å gjennomføre bemannede undervannsoperasjoner på Ekofisk. Aktiviteten innebærer undervannsarbeid i forbindelse med Ekofisk Area Growth og 2/4-FTP bypass-prosjektene.


ConocoPhillips er ansvarlig operatør for dykkingen. Epic Joint Venture utfører dykkeroperasjonene.
Aktivitetene vil bli utført i andre og tredje kvartal 2004. Aktuelle fartøyer er DSV DSND Pelican, DSV Toisa Polaris og DSV Seaway Osprey (bildet). (DSV er Diving Support Vessel).

Foto: Stolt Offshore

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss