Gå til hovedinnhold

Samtykke til å utføre bemannede undervannsoperasjoner på Alvheim

Marathon Petroleum Norge AS (Marathon) har fått samtykke til å utføre bemannede undervannsoperasjoner på Alvheim i forbindelse med utbyggingen av feltet.


Oppstart av det planlagte arbeidet er ca. 10 juli 2006. Dykkeoperasjonene vil vare i om lag 60 dager.

Alvheimutbyggingen ble godkjent 8.10.2004. Feltet inneholder både olje og gass.

kart

Alvheim er en samlet utbygging av funnene Kameleon, Kneler og Boa. Funnene ligger i Nordsjøen, vest for Heimdalfeltet (kartet). Alvheim vil bli bygget ut med innretninger på havbunnen som knyttes opp mot et flytende produksjons- og oljelagringsskip.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss