Gå til hovedinnhold

Samtykke til å ta i bruk Valhall Flanke Nord

Oljedirektoratet har gitt BP Norge AS samtykke til bruk av ubemannet brønnhodeplattform på Valhall Flanke Nord samt modifikasjoner på Valhall PCP.


Det eksisterende Valhall komplekset består av fire innretninger forbundet med hverandre med bro-forbindelser og Valhall Flanke Sør plattformen som ligger 6 kilometer sør for feltsenteret.

Valhall Flanke Nord (VFN) er en ubemannet brønnhode plattform som står 6 kilometer nord for Valhall feltsenter. Den er utstyrt med 16 brønnslisser for produksjon. Produksjonen vil etter planen starte i februar 2004.

VFN er bygget som en kopi av Valhall Flanke Sør og vil bli knyttet til Valhall feltsenter med en 10" rørledning.

Samtykket omfatter også nødvendige modifikasjoner på feltsenteret som følge av oppkobling av VFN.