Gå til hovedinnhold

Samtykke til å ta i bruk Oseberg Sør J-struktur

9. juli 2004 ga Petroleumstilsynet (Ptil) Norsk Hydro Produksjon a.s (NH) samtykke til å ta i bruk Oseberg Sør J-struktur. Produksjonen vil bli ledet til Oseberg Sør innretningen. Oppstart er planlagt i oktober.


NH søkte i mai 2004 om samtykke til oppstart og drift av Oseberg Sør J-struktur.

Oseberg Sør J består av en brønnrammestruktur med plass til seks brønnhoder.

Fire brønnhoder (to oljeprodusenter og to vanninjektorer) klargjøres nå. De to øvrige brønnhodene er for fremtidig bruk.

Det kobles to rørledninger fra Oseberg Sør ut til undervannsstrukturen, en 8" oljeproduksjonsrørledning og en 8" vanninjeksjonsrørledning, samt tilhørende kontrollkabel. Lengden av de nedgravde rørledningene og kontrollkablene er 7 km.

Injeksjonsvann vil bli supplert fra Oseberg Sør innretningen.

Produksjonen fra J-strukturen vil bli ledet inn på allerede eksisterende produksjonsanlegg på Oseberg Sør via brønnrammestrukturen og rørledning opp til produksjonsmanifoldene.

For nytt utstyr på innretningen er mekanisk ferdigstillelse forventet 1. august 2004.

Oljeprodusent J-12H er første brønn som skal produsere, og oppstart skal skje primo oktober 2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss