Gå til hovedinnhold

Samtykke til å ta i bruk nytt kompressortog på Kollsnes

Gassco AS har fått samtykke til å ta i bruk et nytt kompressortog på Kollsnesanlegget.


Gass fra Kvitebjørn ilandføres og behandles i NGL-anlegget (Natural Gas Liquid) på Kollsnes (bildet) i Øygarden kommune i Hordaland. Anlegget er en del av Gassled.

Kollsnesanlegget (kilde: Gassco)

Gassen komprimeres på Kollsnes før den sendes til kontinentet.

I forbindelse med inntak av gassen fra Kvitebjørn og Visund samt økt produksjon fra Trollfeltet, har Troll-partnere vedtatt å øke eksportkapasiteten til 144 Msm3/d. Dette betinger et nytt kompressortog.

Gassco er operatør for Gassled. Statoil er teknisk tjenesteyter og står for den daglige driften av anlegget på Kollsnes.

Lenke: Informasjon om Gassled (Gasscos nettsted)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss