Gå til hovedinnhold

Samtykke til å ta i bruk nye broer på Valhall

Samtykke: BP Norge AS (BP) har fått samtykke til bruk av nye broer fra og på innretningen Valhall PCP.


Samtykket gjelder bruk av de nye broene 7, 8 og 9 (bildet) i forbindelse med arbeid på den nye prosess- og boliginnretningen (Valhall PH), spesielt etter at boliginnretningen MSV Regalia er blitt plassert i nærheten av bro 9 for midlertidig innkvartering av flere kontraktøransatte som skal arbeide med ferdigstillelse av PH.

Bridges on Valhall PCP

Broene ble installert i juni 2008. De skal senere gi permanent tilgang til Valhall PH, når denne får brukssamtykke.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |