Gå til hovedinnhold

Samtykke til å ta i bruk kontrollrom for Valhall

BP Norge har fått samtykke til å ta i bruk kontrollrom for Valhall på land på Forus ved Stavanger.


Det nye kontrollrommet med tilhørende systemer kan operere alle brønnene på Valhall Senter, Flanke Sør, Flanke Nord og Hod.

For Valhallfeltet betyr dette at det introduseres to kontrollrom, ett på land og ett offshore. Sammen skal rommene fungere som ett kontrollrom med forskjellige roller og ansvarsfordeling: Brønnene skal styres fra kontrollrommet på land, som også skal yte driftsstøtte og tilstandskontroll.

De øvrige roller og ansvar forblir hos kontrollrommet på Valhall.

Endringen er en del av oppgraderingen for å oppnå en levetidsforlengelse for Valhallfeltet til 2050.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77