Gå til hovedinnhold

Samtykke til å ta i bruk Ekofisk 2/4 M

Petroleumstilsynet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS samtykke til å ta Ekofisk 2/4 M-innretningen i bruk.


2/4 M (Kilde: ConocoPhillips)Ekofisk 2/4 M (bildet) er en kombinert prosess-, stigerør- og brønnhodeinnretning broforbundet med 2/4 J.

Innretningen har 30 brønnslisser og prosessanlegg for produksjonsseparasjon, testseparasjon og behandling av produsert vann.

Innretningen vil normalt være ubemannet og blir fjernstyrt fra 2/4 J.

Bruken av 2/4 M vil føre til økt utvinning fra reservoaret. Innretningen har en beregnet levetid på 30 år.

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss