Gå til hovedinnhold

Samtykke til å ta i bruk borevæske- og sementbehandlingsmodul

StatoilHydro ASA har fått samtykke til å ta i bruk ny borevæske- og sementbehandlingsmodul og til å starte produksjonsboring på Oseberg Øst.


Boring og intervensjoner av 7 brønner vil bli utført fra innretningen Oseberg Øst med den eksisterende ram-riggen og den nye borevæske- og sementbehandlingsmodulen.

Oppstart av første boreaktivitet avhenger av innretningens oppgraderingsaktiviter og forventes å bli i mai 2008. Varigheten for de omsøkte aktivitetene forventes å være ca 3 år.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |