Gå til hovedinnhold

Samtykke til å modifisere deler av Kårstøanlegget

Samtykke: Gassco AS (Gassco) har fått samtykke til å modifisere/oppgradere deler av terminalen på Kårstø.


Om Kårstø
Gassprosesseringsanlegget på Kårstø (bildet) har vært i drift siden 1985. Virksomheten omfatter behandling av rikgass fra Tampenområdet, kondensat fra Sleipnerområdet og rikgass fra Haltenbanken.

Kårstø (kilde: StatoilHydro)

Fra Kårstø eksporteres gass til kontinentet i rørledninger, mens stabilisert kondensat, etan, propan, butan og nafta fraktes med skip.

Gassco er operatør for Kårstøanlegget, mens StatoilHydro er teknisk tjenesteyter.

Samtykke
Samtykket omfatter oppgradering av elektriske systemer og instrumentsystemer, tiltak som vil gi økt kapasitetsutnyttelse og oppgradering av hjelpeanlegg.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |