Gå til hovedinnhold

Samtykke til å kople fra Frigg rørledning

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Gassco AS samtykke til frakopling av Frigg Spur rørledningen samt isolering av Vesterled T.


Transport av gass fra Frigg TCP-2 gjennom Frigg Spur/Vesterled rørledningen vil stoppe i august 2004.

Gassco er operatør for denne rørledning og har søkt om samtykke til å rengjøre ledningen og frakople denne fra Vesterled.

Samtykket ble gitt 16. juli 2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss