Gå til hovedinnhold

Samtykke til å gjennomføre bemannede undervannsoperasjoner i 2008

ConocoPhillips Skandinavia AS har fått samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner (BUO) i løpet av 2008.


Formålet med dykkeroperasjonene er forsterkning av styringsklammer på innretningen Eldfisk 2/7-E og tilstandsundersøkelser av rørledningen til Teesside (Norpipe) på norsk sokkel.

 Arbeidet skal utføres av Subsea7 med fartøyet DSND Pelican (bildet).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |