Gå til hovedinnhold

Samtykke på Sleipner

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil ASA samtykke til bruk av Sleipner Vest prekompresjon og Alfa Nord anleggene på Sleipner T / Sleipner A.


Sleipner Vest er utbygd med to innretninger; brønnhodeplattformen Sleipner B og gassbehandlingsplattformen Sleipner T som ligger geografisk på Sleipner Øst med broforbindelse til Sleipner A (bildet)

Foto: Statoil

Sleipner Øst består av innretningene Sleipner A (integrert bore-, produksjons- og boligplattform; på bildet til høyre), en stigerørsplattform og et flammetårn.

Alfa Nord utbygging (Sleipner Vest) består av en brønnramme med 4 brønner, en nedgravd og isolert 16" rørledning og modifikasjoner på Sleipner T for å kunne ta imot Alfa Nord brønnstrøm. Alfa Nord kontrolleres fra Sleipner A via en nedgravd kontrollkabel mellom Sleipner A og Alfa Nord brønnramme.

Den ene eksport kompressoren på Sleipner T byttes ut med en ny prekompressor og eksisterende eksport kjøler erstattes med to kompakte prekompresjons etterkjølere.

Samtykket ble gitt 22.7.2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss