Gå til hovedinnhold

Samtykke i forbindelse med plugging av brønn

Statoil ASA har fått samtykke til plugging av brønn 6406/2-2. Arbeidet vil bli utført med den flyttbare boreinnretningen West Alpha.


Grunnen til pluggingen er at brønn 6406/2-2 (Lavrans, se kartet) ble midlertidig forlatt av Saga i 1996 og det er besluttet å utføre permanent plugging i henhold til krav satt i NORSOK Standard D-010.

Lokasjonskart Lavrans

Pluggingen planlegges igangsatt etter at West Alpha avslutter boring for Statoil på Kristinfeltet, stipulert til februar 2006, før oppstart på brønn 6506/11-8.

Lenke: Om brønn 6402/2-2 (ODs faktasider)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss