Gå til hovedinnhold

Samtykke for utføring av større ombygginger på Huldra

Statoil ASA har fått samtykke til installering av en ny kompressor på Huldra. Ved hjelp av kompressoren vil leveringstrykket i gassrørledningen til Heimdal kunne opprettholdes under synkende trykk i Huldrareservoarene.


Huldra (kilde: Statoil)Huldra ligger i den nordøstre kanten av Viking Graben, ca 30 km nord for Oseberg.

Feltet er bygget ut med en normalt ubemannet brønnhodeinnretning (bildet) som fjernstyres fra Veslefrikk. Kondensat overføres i en rørledning til Veslefrikk B for prosessering og videre transport til råoljeterminalen på Sture.

Gassen transporteres i en rørledning til Heimdal for prosessering og eksportering til kontinentet eller Storbritannia.

Med dagens utstyr på Huldra vil produksjonen stanse i oktober 2006 på grunn av synkende trykk i reservoaret. Etter installasjon av kompressor vil leveringstrykket i rørledningen til Heimdal kunne opprettholdes og produksjonen vil kunne fortsette til år 2011 - 2012.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss