Gå til hovedinnhold

Samtykke for ombygging på Troll A og Kollsnes

Statoil har fått samtykke til å gjennomføre ombygginger på Troll A og Kollsnes for installasjon av Troll A 3 og 4 Prekompresjonsprosjektet (TPC 34).


Formålet med TPC 34 på Troll A er å opprettholde maksimal produksjon på 120 millioner Sm3 gass i døgnet, en årlig maksimal produksjon på 30 milliarder Sm3 årlig, samt å tilrettelegge for framtidig utvinning av gass fra Troll Vest-reservoaret.

Det er også en vesentlig forretningsmessig forutsetning for prosjektet å tilrettelegge for så stor utvinning fra Troll Øst gassreservoaret som overhodet mulig innenfor plattformens levetid som er år 2063.

 

 
Troll A

 

Følgende aktiviteter planlegges gjennomført: 

  • Installasjon av ny kompressormodul to elektrisk drevne kompressorer og assosiert utstyr.
  • Assosiert elektrisk driversystem med strøm fra land. Det bygges ny likeretterstasjon på Kollsnes med nye likestrømskabler fra Kollsnes til Troll A. Det installeres vekselrettingsutstyr i en ny modul på Troll A og kompressormotorene kobles elektrisk opp mot disse systemene.
  • Det bygges ny elektro/instrument/telecoms-modul.
  • Den eksisterende modul D11, samt en del andre systemer det ikke lenger er behov for, skal fjernes for å gi plass for nye moduler.
  • De to eksisterende kranene erstattes med nye. Tilstøtende offshore modifikasjonsarbeider samt sammenkobling og ferdigstillelsesaktiviteter etter innløfting av moduler.
  • Oppkobling på Kollsnes og legging av ny vekselstrømkabel.
  • Oppgradering av eksisterende gassmanifold pga. akustiske vibrasjonsproblemer

Gjennomføring av TPC34-prosjektet på Troll A vil generelt foregå med plattformen i normal drift. Dette innebærer dermed stor grad av samtidige operasjoner, dvs. bygging, uttesting og drift.

Planlagt ferdigstillelse er 1.10.2015

Øyvind Midttun, Pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77