Gå til hovedinnhold

Samtykke før forlenget bruk av Ula-innretningene til 2028

Petroleumstilsynet har gitt BP samtykke til drift av innretningene på Ulafeltet frem til 2028.


Basert på BPs søknad og flere avklaringsmøter gir vi BP samtykke for bruk av Ula-innretningene ut over den levetiden og de forutsetningene som er lagt til grunn for godkjennelse av plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster (PUD). Samtykket gjelder til 2028.

Vi forutsetter at konstruksjonsanalysene som BP har beskrevet blir gjennomført og at vi blir informert når resultatene fra disse foreligger. Vi viser også til unntakslisten der resultatet av vår behandling er påført.

Statens forurensningstilsyn og Helsetilsynet i Rogaland er forelagt søknaden for uttalelse, og har ingen kommentarer til at samtykke blir gitt.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
E-post: ole-johan.faret@ptil.no