Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse for tre innretninger som opereres av Dolphin

30. september ga Petroleumstilsynet samsvarsuttalelse (SUT) for de tre flyttbare boreinnretninger Bideford Dolphin, Borgland Dolphin og Belford Dolphin.Bideford Dolphin er en halvt nedsenkbar flyttbar innretning av typen Aker H3 som ble bygget hos Aker Verdal i 1975. Innretningen ble i 1998 modifisert hos Harlan and Wolff Shipbuilding and Heavy Industries Ltd i Belfast og fikk et nytt overbygg. Innretningen eies av Fred Olsen Energy ASA og opereres av Dolphin a.s. Fram til mai 2005 gjennomfører Bideford Dolphin oppdrag for Norsk Hydro i Nordsjøen.

Borgland Dolphin er en halvt nedsenkbar flyttbar innretning av typen Aker H3 som ble bygget som flotell hos Bergen Mekaniske Verksted i 1976. I 1999 ble den modifisert til en flyttbar boreinnretning hos Harlan and Wolff Shipbuilding and Heavy Industries Ltd i Belfast. Innretningen eies av Fred Olsen Energy ASA og opereres av Dolphin a.s. Fram til desember 2005 gjennomfører Borgland Dolphin oppdrag for Statoil på Tampen.

Den flyttbare innretningen Belford Dolphin er et dypvannsboreskip med dynamisk posisjonering. Innretningen ble bygget i 2000 hos Samsung Heavy Industries Co. i Korea, eies av Fred Olsen Energy ASA og opereres av Dolphin Ltd. Fram til desember 2006 gjennomfører Belford Dolphin oppdrag for Oil and Natural Gas Cooperation (ONGC) i India.

Kontaktperson for flyttbare innretninger i Petroleumstilsynet:
Janne Lea Svensson