Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse for boreinnretningen Transocean Leader

16. desember 2004 fikk den flyttbare boreinnretningen Transocean Leader Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT).


Foto: Transocean

Transocean Leader (bildet) er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning som eies og opereres av Transocean Offshore Ltd. Den ble levert i 1987 fra Hyundai Heavy Industries i Korea.

Innretningen har vært i operasjon på britisk sokkel inntil desember 2003. Deretter ble det foretatt en del oppgraderinger av innretningen under et verkstedopphold i Ølen.

For tiden har Transocean Leader et oppdrag for A/S Norske Shell til å utføre leteboring på Haltenbanken.

Under saksbehandlingen har vi gjennomført tilsynsaktiviteter på innretningen innen de fleste fagområdene.

Transocean Leader er vurdert i forhold til relevante krav i gjeldende regelverk og relevante deler av Transocean Offshore Ltd sitt styringssystem for den type aktivitet som er oppgitt å kunne bli gjennomført med innretningen.

Med dette er det til nå utstedt 24 samsvarsuttalelser (SUT).

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Kjell G. Dørum

tlf. 51876197