Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse for boreinnretningen Transocean Arctic

Petroleumstilsynet har gitt samsvarsuttalelse (SUT) for boreinnretningen Transocean Arctic, som eies og drives av Transocean Offshore.


Transocean Arctic (bildet) er en 4. generasjons borerigg levert fra verksted i Japan i 1986. Den har i mange år vært i operasjon på norsk sokkel. Siden februar 2002 har innretningen ligget i opplag i Ølen.

Den siste tiden er det foretatt en rekke oppgraderinger om bord, og Transocean Offshore har inngått avtale med Statoil om boreoppdrag med innretningen på Nornefeltet.

Lenker:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Kjell G. Dørum
E-post: Kjell-Gunnar.Dorum@ptil.no