Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse blir obligatorisk

Fredag den 19. desember 2003 ble det vedtatt i statsråd at ordningen med Samsvarsuttalelse (SUT) blir obligatorisk for flyttbare boreinnretninger fra 1. januar 2004.


Dette medfører følgende håndhevingspraksis i 2004:
  • Innretninger som det er innlevert søknad om SUT for innen 31.12.2003 vil bli tatt under ordinær samtykkebehandling uten at det foreligger en samsvarsuttalelse ved innsendelse av samtykkesøknaden.
  • For samtykkesøknader etter 1.1.2004 for bruk av flyttbare boreinnretninger uten SUT eller der SUT-søknad ikke er innsendt før 31.12.2003, må en godkjent SUT foreligge før samtykke kan gis. Normal saksbehandlingstid for SUT søknader vil være 3 måneder under forutsetning av at søknadene har forventet innhold og kvalitet. Dette betyr at søkeren blant annet skal ha gjort en fullverdig samsvarsmåling mot HMS regelverket med nødvendige analyser og verifikasjoner. Fullstendige avvikslister skal foreligge med referanser til regelverket. I tillegg skal det dokumenteres at arbeidstakerne har vært med i prosessen i utarbeidelsen av søknaden.

Nødvendige endringer og oppdateringer som beskriver at SUT blir obligatorisk vil bli ivaretatt i årets revisjon av regelverket. OD er også kjent med at næringen oppdaterer egne retningslinjer og håndbøker for å ivareta dette.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Kjell-Gunnar Dørum