Gå til hovedinnhold

Sammenstøt med Graneinnretningen

Mandag 9. juli inntraff et sammenstøt mellom forsyningsskipet "Bourbon Surf" og Graneinnretningen. Skadene på innretning og fartøy var av begrenset omfang. Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne imidlertid denne hendelsen fått alvorlige konsekvenser, og Petroleumstilsynet (Ptil) ser derfor alvorlig på denne hendelsen.


Ptil har avholdt møte med de berørte partene for å få en foreløpig rapport om hendelsen, samt for å se til at hendelsen følges opp med sikte på å avdekke hendelsesforløp og for å identifisere eventuelle forbedringstiltak.

Ptils oppfølging fokuserer på hvordan Hydro, som operatør for innretningen, ivaretar sitt ansvar for å følge opp fartøy som befinner seg innenfor sikkerhetssonen som er etablert rundt innretningen.

Ptil er i dialog med Sjøfartsdirektoratet for å avklare behov for eventuell samordnet oppfølging fra myndighetenes side.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Olaf Thuestad
Telefon: 51 87 63 96
E-post: olaf.thuestad@ptil.no