Gå til hovedinnhold

Samarbeid for trygge arbeidsplasser

Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet inviterer til temadag 1. juni om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten.


Sted: Petroleumstilsynet, Stavanger - se kart
Når : 1. juni kl. 0930 – 1430

Program

Påmelding

HUSK: det er begrenset med parkeringsplass ved Petroleumstilsynet (oblat fås i resepsjonen). Bruk kollektivtransport!

Temadagen tar for seg forutsetninger for og utfordringer med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning. Hva er forutsetningene for god medvirkning? Virker det?

I løpet av temadagen vil tilsynsetatene legge fram erfaringer fra sitt arbeid rettet mot medvirkning. Representanter for verneapparat og fagforeninger, AMU-medlemmer og HMS-personell vil komme på scenen og diskutere. Vi får en innføring i kompetansebygging for verneombud og AMU, og vi får forskernes blikk på hvordan det står til med medvirkning i arbeidslivet.

Har du ansvar for HMS? Er du verneombud, AMU-medlem, fagforeningsmedlem eller tillitsvalgt? Da er denne dagen spesielt rettet mot deg.

Temadagen er åpen for alle interesserte arbeidsgivere og arbeidstakere.