Gå til hovedinnhold

Samarbeid for Sikkerhet med revidert mandat og nye medlemmer

Samarbeid for Sikkerhet (SfS), som er blant de mest omfattende samarbeidsprosjekter som er blitt iverksatt innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) i olje- og gassindustrien, overleverte mandag 26. mai et revidert mandat til statssekretær i AAD, Lars Arne Ryssdal.


Samarbeid for Sikkerhet ble opprettet i januar 2001 som et ledd i arbeidet med å forbedre sikkerheten i menneskelige handlinger på fartøyer og innretninger, og for å sette søkelys på alle forhold som påvirker arbeidets karakter og rammebetingelser. Det innebærer blant annet at bedriftskultur, struktur, organisasjon og ledelse blir satt i fokus.

Deltakere i prosjektet er oljeselskaper og leverandørbedrifter, ved oppstart representert gjennom Oljeindustriens Landsforening (OLF), Lederne, Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF), LO Industri og Norges Rederiforbund.

Siden oppstarten har også Teknologibedriftenes Landsforening (TBL), De samarbeidende organisasjoner (DSO) og Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) vært aktive i SfS.

Oljedirektoratet deltar i prosjektet som observatør.

Det opprinnelige mandatet for SfS gjaldt for to år. I det reviderte mandatet som ble overlevert statssekretær Ryssdal mandag, er tidsbegrensningen fjernet og TBL og DSO formelt med som deltakere i samarbeidsprosjektet. Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) har foreløpig valgt ikke å signere det reviderte mandatet.

SfS-prosjektet er et supplement til sikkerhetsarbeidet som foregår i de enkelte selskaper i næringen, og arbeidet skjer igjennom anbefalinger om beste praksis til bransjen.

Leder av prosjektet, Erik Wiig, understreket i møtet med AAD at undersøkelser utført av Oljedirektoratet bekrefter at anbefalinger fra SfS også blir fulgt opp i praksis av næringen.

Dette viser at selskaper både kan være konkurrenter og samarbeide om å bedre sikkerheten offshore.

Kontaktperson i OD:
Gerd Randi Kaland