Gå til hovedinnhold

Samarbeid for sikkerhet

"Samarbeid for sikkerhet" er blant de mest omfattende samarbeidsprosjekter som har blitt iverksatt innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) i olje- og gassindustrien.


Deltakere i prosjektet er oljeselskaper og leverandørbedrifter representert gjennom Oljeindustrien Landsforening (OLF), Lederne, Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (Nopef), LO Industri og Norges Rederiforbund. Oljedirektoratet deltar i prosjektet som observatør.

Prosjekt "samarbeid for sikkerhet"