Gå til hovedinnhold

RVK: 10 år og 10 000 deltakere

Regelverkskunnskap er nødvendig både for å sikre det enkelte selskaps og næringens omdømme, sa Ptil-direktør Magne Ognedal under RVKs 10-årsmarkering den 29. september. Mer enn 10 000 personer fra næringen har tatt kurs i regi av samarbeidsarenaen RVK i løpet av de 10 årene.


- Regelverkskunnskap handler om forståelse for regelverksfilosofien og –prinsippene, og samtidig for den enkelte paragraf, påpekte Ognedal.

- Med bakgrunn i det risikobaserte og funksjonelle regelverket vi har i petroleumsnæringen, er det en forutsetning at aktørene også har god kunnskap om risikoforholdene i egen virksomhet, sa han i sitt foredrag, som ble holdt under markeringen av jubileet på BI i Stavanger.

Ognedal understreket videre viktigheten av ikke bare kunnskap om, men også tillit til regelverket – samt respekt for implementeringen og håndhevingen av dette. Han uttalte at dette har stått sentralt i trepartssamarbeidet både i Regelverksforum, Sikkerhetsforum og i prosessen rundt satsingen på RVK.

Han avsluttet sitt innlegg med å si at RVK har vært en suksess – og en viktig forutsetning for at både myndigheter og næringen skal kunne møte utfordringer som følger med generasjonsskiftet i bransjen, stadig nye aktører og det kontinuerlige arbeidet som pågår med regelverksoppdatering.

Les mer om jubileumsseminaret på OLF sitt nettsted http://www.olf.no/no/Nyheter/Suksessopplaring-feiret-10-ar/