Gå til hovedinnhold

Rowan Gorilla VI har fått samsvarsuttalelse

Den flyttbare boreinnretningen Rowan Gorilla VI har fått Petroleumstilsynets (Ptils) samsvarsuttalelse (SUT) 17. november 2009.


Rowan Gorilla VI er en oppjekkbar boreinnretning som opereres av Rowan Drilling (U.K.) Ltd.

Rowan Gorilla VI
 
Rowan Gorilla VI

Rowan Gorilla VI og relevante deler av Rowan Drillings organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vårt vedtak er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Rowan Drilling sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |