Gå til hovedinnhold

Rowan Gorilla VI får ikke SUT

Petroleumstilsynet (Ptil) har avslått Rowan Drilling U.K. Ltd (Rowan) sin søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Rowan Gorilla VI.


Under vår saksbehandling av søknaden har vi blant annet gjennomført en rekke verifikasjoner både om bord på innretningen og hos Rowans kontorer. Under flere av verifikasjonene, spesielt de som er gjennomført om bord på innretningen, identifiserte vi store forskjeller i hva som er beskrevet i søknaden og den faktiske tekniske tilstand på innretningen.
 
Vi har under våre tilsyn funnet en rekke alvorlige avvik fra regelverkskrav. Rowan selv har  ikke identifisert flere av avvikene.
 
Slik Rowan Gorilla VI fremstår nå oppfyller den ikke vilkårene for SUT. Antallet nye avvik identifisert gjennom våre verifikasjoner tyder også på at samsvarsmålinger gjennomført av søker i SUT-prosessen har vært utilstrekkelige både i omfang og kvalitet.
 
Operatørselskapet BG Norge AS (BG) har kontrakt med Rowan Drilling for bruk av Rowan Gorilla VI på norsk sokkel. Med brev datert 31.1.2008 har vi informert BG om vår beslutning å avslå Rowans søknad om SUT for ”Rowan Gorilla VI”.
 
Vi har bedt BG om å vurdere sin egen ivaretakelse av krav til operatør og å ta initiativ til et møte hvor resultater av selskapets egne vurderinger og eventuelle tiltak blir presentert.
 
SUT har siden 1. januar 2004 vært en av forutsetningene for at en flyttbar boreinnretning kunne utføre aktiviteter innenfor petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Dette er første gang at Ptil har måttet gi avslag på en søknad om SUT.

,
E-post: |