Gå til hovedinnhold

Rørkomponenter med kvalitetsavvik i dupleksstål

Petroleumstilsynet (Ptil) er blitt kjent med kvalitetsavvik på visse rørkomponenter i dupleksstål. I et likelydende brev har vi gjort næringen oppmerksom på forholdet og bedt om at alle selskaper undersøker om det påpekte kvalitetsavviket forekommer på deres innretninger og anlegg.


_blank Adresseliste

StatoilHydro har gjort Petroleumstilsynet (Ptil) kjent med forholdet. Visse rørkomponenter i dupleksstål fra en leverandør møter ikke kravene til materialegenskaper for slagseighet.

Kvalitetsavviket framkommer ikke på materialsertifikatene og kan medføre økt risiko for sprøbrudd. Årsaken til kvalitetsavviket er feil under varmebehandling.

Det er avdekket at leveranser av rørkomponenter med dette kvalitetsavviket har pågått siden starten av 2006. De fleste rørkomponentene er levert av grossister. Vi har grunn til å tro at tilsvarende materiell er levert til flere operatørselskaper, redere og entreprenører.

Ptil har bedt om at alle selskaper undersøker om det påpekte kvalitetsavviket forekommer på sine innretninger og anlegg.

Dersom det avdekkes rørkomponenter med mulig kvalitetsavvik, har vi bedt om at det lages en vurdering av risikoforhold og iverksettes kompenserende tiltak.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064