Gå til hovedinnhold

Rørhåndtering

Innføring av fjernoperert rørhåndteringsutstyr har bidratt til å bedre sikkerheten og heve kvaliteten på arbeidsmiljøet.


En arbeidsgruppe med deltakere fra NR, OLF, OFS, NOPEF, TBL og OD ble sommeren 1998 etablert for å vurdere og legge fram forslag relatert til rørhåndtering i forbindelse med boreaktiviteter.

Rapporten med vedlegg er lagt ut i PDF-format. Du trenger derfor en Acrobat-leser fra Adobe for å lese den på skjermen.

Problemer med å lese PDF-filer?

Rapport

Vedlegg 9.1 Fjernoperert rørhåndtering, endringer i personsikkerhet, arbeidsmiljø og helse.

Vedlegg 9.2 Kartlegging av teknisk status for rørhåndtering på boreinnretninger på norsk sokkel.

Vedlegg 9.3 Avvik og fravik ifm fjernoperert rørhåndtering.

Vedlegg 9.4 Kartlegging av krav på andre lands sokler.

Se også: Noble Drilling (Pipe Handling Incident Review)