Gå til hovedinnhold

RNNS - spørreskjemaundersøkelsen 2005

Som en del av prosjektet "Risikonivået på norsk sokkel. Fase 6 - 2005" er det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant et utvalg ansatte i norsk offshoreindustri rundt årsskiftet 2005/2006.


På et overordnet nivå er målet med spørreskjema-undersøkelsen å måle ansattes opplevelse av HMS-tilstanden i norsk offshoreindustri. Dette er tredje gang data samles inn ved hjelp av dette spørreskjemaet. Den første spørreskjemaundersøkelsen ble gjennomført i desember 2001, og den andre i desember 2003.

Utvalgte resultater fra undersøkelsen:

Frekvenstabeller fordelt

Sammendrag av svarene fra spørreskjemaundersøkelsen er også behandlet og kommentert i sammendrags- og hovedrapporten.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Øyvind Lauridsen, sjefingeniør
E-post: Oyvind.Lauridsen@ptil.no